Прозорість та Фінансова стійкість
державних підприємств в Україні
EN
UA

Прозорість державних підприємств

Законодавство України щодо публікації даних

Постанова Кабінету Міністрів України № 1067 (9 листопада 2016 р.) “Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків”.

Згідно з ним, підприємство, господарське товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про підприємство, господарське товариство.

У разі відсутності у підприємства власної веб-сторінки, така інформація розміщується на офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами державної власності.

Підприємство також оприлюднює інформацію про використання ним публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів відповідно до вимог Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” (https://spending.gov.ua/).

Господарський кодекс України (статті 73 та 90)

Наступна інформація підлягає обов'язковому оприлюдненню:

 • цілі діяльності державного унітарного підприємства та стан їх досягнення;
 • квартальна, річна фінансова звітність державного унітарного підприємства за останні три роки;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності державного унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону;
 • статут державного унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника державного унітарного підприємства;
 • біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) державного унітарного підприємства;/li>
 • річні звіти наглядової ради та керівника державного унітарного підприємства;
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради державного унітарного підприємства;
 • рішення суб’єкта управління об’єктами державної власності щодо державного унітарного підприємства;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності державного унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є державне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”;
 • інформація про операції та зобов’язання державного унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями.

Методологія

Дані для рейтингу прозорості збирається з офіційних веб-сайтів обраних компаній та за допомогою запитів на публічну інформацію.

Прозорість оцінюється у 6 основних сферах: I. Прозорість та доступ до інформації; II. Економічні показники; ІІІ. Державні закупівлі та власність; IV. Кадрова політика; V. Етика та конфлікт інтересів; VI. Гранти та благодійна політика.

Вагові значення наступні:

 • I. Прозорість та доступ до інформації – 30%
 • II. Економічні показники – 20%
 • III. Державні закупівлі та власність – 20%
 • IV. Кадрова політика – 10%
 • V. Етика та конфлікт інтересів – 10%
 • VI. Гранти та благодійна політика – 10%

Бали окремих показників представлені в таблиці після опису методології. У свою чергу, більше балів надається обов'язковій інформації для розкриття відповідно до законодавства України (питання, виділені жирним шрифтом у таблиці).

Загальний рейтинг компанії варіюється від 0% до 100%.

Рейтинг показує не лише загальний відсотковий бал компанії, але і бал за окремими напрямами політики.

Рейтинг також показує оцінки для більш легкого порівняння; вони призначаються на основі такої шкали:

A+80 % - 100 %
A75 % - 79 %
A-70 % - 74 %
B+65 % - 69 %
B60 % - 64 %
B-55 % - 59 %
C+50 % - 54 %
C45 % - 49 %
C-40 % - 44 %
D+35 % - 39 %
D30 % - 34 %
D-25 % - 29 %
E+20 % - 24 %
E15 % - 19 %
E-10 % - 14 %
F0 % - 9 %

Більше того, на порталі можна подивитися відповіді на конкретні питання і на їх основі розробити рекомендації.

Таблиця: Перелік оцінювальних показників з прозорості для державних підприємств України
#Критерії прозорості для державних підприємств УкраїниРесурсМакси-мальний бал
IПРОЗОРІСТЬ ТА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ90
1Чи має підприємство веб-сторінку?веб4
2Чи публікує компанія загальну інформацію про свою діяльність (місію, цілі, продукти та послуги тощо)?веб4
3Чи перераховує компанія свої цілі та стан їх досягнення?веб10
4Чи публікує компанія свої контакти?веб4
5Чи публікується статут / статті / установчий документ / статут компанії?веб10
6Чи розміщено на веб-сайті контакти для запитів на інформацію чи міститься форму зворотного зв'язку?веб4
7Чи є будь-яка контактна інформація адміністратора / менеджера підприємства та відповідальних людей на веб-сторінці, що дозволяє громадськості вимагати інформацію / надсилати запити на підприємство?веб4
8Чи відповідала компанія на запит про інформацію відповідно до закону та своєчасно?запит на публічну інформацію4
9Чи можна знайти щорічний звіт за три кліки від головної сторінки компанії?веб4
10Чи публікує підприємство звіт щокварталу?веб4
11Чи можна шукати та копіювати в річному звіті?веб4
12Чи публікує підприємство договори?веб10
13Чи можливо здійснити пошук і сортування обов'язково опублікованих договорів?веб4
14Чи публікує компанія також необов’язкові договори щодо предмета своєї діяльності чи діяльності, зазначеної в реєстрі компаній?веб4
15Чи публікує компанія повідомлення та рахунки-фактури?веб4
16Чи можливий пошук та сортування даних у повідомленнях та рахунках-фактурах?веб4
17Чи публікує компанія результати загальних зборів?веб / запит на публічну інформацію4
18Чи опубліковані результати засідань Правління / Генеральної Асамблеї (рішення, протоколи) на веб-сторінці?веб / запит на публічну інформацію4
IIЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ60
1Чи публікує компанія щорічний звіт за останній рік на своєму веб-сайті?веб7
2Чи публікує компанія свої балансові звіти, прибутки та збитки за останній рік на своєму веб-сайті?веб7
3Чи публікує компанія на своєму веб-сайті річні звіти за останні три роки?веб7
4Чи публікує компанія свої балансові звіти, прибутки та збитки за останні три роки на своєму веб-сайті?веб7
5Чи публікує компанія на своєму веб-сайті принаймні дворічні економічні показники, такі як доходи, витрати, позики, прибуток / збиток та майно?веб5
6Чи публікує компанія на своєму веб-сайті плани критеріїв ефективності, такі як доходи, прибутки або показники, що стосуються предмета її підприємницької діяльності на поточний період?веб5
7Чи оцінює публічно підприємство виконання критеріїв ефективності роботи (щоб продемонструвати відсоток виконання планів), таких як доходи, прибутки чи показники, що стосуються предмета її господарської діяльності?веб / запит на публічну інформацію7
8Чи містить щорічний звіт аналітичні порівняння фінансових показників, кількості працівників та інформацію про власну господарську діяльність принаймні за останні три роки?веб / запит на публічну інформацію3
9Чи публікується аналіз економічних та фінансових показників та оцінка економічних та фінансових результатів підприємства на веб-сторінці?веб3
10Чи публікують державні підприємства інформацію про транзакції та зобов'язання державного унітарного підприємства з державним та / або місцевими бюджетами, державними та / або місцевими установами, підприємствами та організаціями?веб3
11Чи оприлюднює підприємство чисту вартість своїх активів?веб3
12Чи міститься на веб-сайті компанії інформація щодо того, який відсоток акцій мають власники компанії?веб / запит на публічну інформацію3
IIIДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ТА ВЛАСНІСТЬ60
1Чи є у компанії правила продажу та оренди власності і чи були вони надані?веб / запит на публічну інформацію8
2Чи публікує державне підприємство рішення щодо предмета управління об’єктами державної власності стосовно державного унітарного підприємства?веб / запит на публічну інформацію12
3Чи оприлюднюються річні плани державних закупівель (оголошення про наміри)?веб8
4Чи публікує компанія пропозицію про продаж або оренду майна на своєму веб-сайті?веб8
5Чи оприлюднює компанія результати продажу чи оренди майна на своєму веб-сайті?веб / запит на публічну інформацію8
6Чи використовує компанія електронні аукціони?веб8
7Чи оприлюднює компанія результати електронних аукціонів?веб8
IVКАДРОВА ПОЛІТИКА30
1Чи вказується на веб-сайті компанії поточна кількість працівників?веб2
2Чи надає компанія правила призначення працівників?веб2
3Чи публікує компанія пропозиції про роботу ще в інших місцях, ніж на своєму веб-сайті?веб2
4Чи публікує компанія можливості працевлаштування та підвищення кваліфікації?веб2
5Чи публікує компанія результати процедур відбору?веб2
6Чи публікує компанія інформацію про тренінги та органи влади, які навчали персонал?веб2
7Чи розкриває веб-сайт прізвища менеджерів у керівництві, дирекції та наглядовій раді?веб4
8Чи надає компанія на своєму веб-сайті інформацію про освіту, попередню зайнятість та навички директора, як зазначено в його резюме?веб4
9Чи розкриває компанія на своєму веб-сайті резюме членів своєї дирекції та наглядової ради?веб4
10Чи публікує державне підприємство щорічні звіти наглядової ради та керівника державного унітарного підприємства?веб4
11Чи надала компанія інформацію щодо зарплати та премій менеджерів у керівництві, дирекції та наглядовій раді?веб2
VЕТИКА ТА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ30
1Чи має компанія антикорупційну програму?веб4
2Чи охоплюються ризики корупції та шляхи її запобігання (вирішення) в документах компанії (в Антикорупційній програмі, Статтях Кодексу поведінки чи іншому / окремому документі)?веб / запит на публічну інформацію6
3Чи є в компанії Кодекс етики, що регулює поведінку працівників?веб4
4Чи вирішує Кодекс етики конфлікт інтересів?веб3
5Чи публікує компанія нефінансові звіти (КСВ з питань екології, економіки, соціальної сфери)?веб / запит на публічну інформацію4
6Чи компанія має на своєму веб-сайті контакт для комунікації та повідомлення про конфлікти?веб3
7Чи є на підприємстві цифровий механізм для повідомлення про неетичну поведінку та корупційні дії (гаряча лінія, онлайн-форма тощо)?веб3
8Чи є в компанії якісь механізми захисту інформаторів?веб / запит на публічну інформацію3
VIГРАНТИ ТА БЛАГОДІЙНА ПОЛІТИКА30
1Чи є в компанії письмові правила призначення грантів та пожертв?веб / запит на публічну інформацію8
2Чи публікує підприємство інформацію на суму гранту, пожертвування та спонсорство та про своїх бенефіціарів на своїй веб-сторінці / чи компанія заявляє на своєму веб-сайті, що не надає їх?веб / запит на публічну інформацію8
3Чи є публічним архів щодо фінансово підтримуваних суб'єктів?веб / запит на публічну інформацію7
4Чи надала компанія інформацію про спортивні, культурні чи освітні заходи, що підтримуються компанією?веб7

Фінансова стабільність

Контекст

Добробут громадян залежить від того, як державні та муніципальні компанії управляють державною власністю. Усвідомлюючи необхідність притягнення влади та парламенту до відповідальності за рішення, що приймаються щодня, громадяни повинні мати необхідні інструменти для цього.

Однак, як правило, фінансові показники важко читати, розуміти та оцінювати. Це є головною причиною, чому громадськість та багато представників ЗМІ не зацікавлені у моніторингу та оцінці діяльності державних / муніципальних компаній.

Як свідчить досвід, якщо ці дані обробляються та публікуються у легкодоступній та зрозумілій формі (з можливістю порівняння даних про продуктивність компаній з референтними значеннями), вони привертають увагу громадськості та ЗМІ та підвищують тиск на компанії, що у свою чергу підвищує їх ефективність.

Результати цієї проектної діяльності корисні також для політиків, які можуть використовувати їх як джерело інформації для порівняння та оцінки рад керуючих, а також для оцінки тенденцій фінансової діяльності компаній, відстежуючи її покращення або погіршення.

Законодавство України щодо публікації фінансових даних

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2016 року № 1067 “Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків”.

Згідно з цим, підприємство або суб'єкт господарювання публікує інформацію про свою діяльність, розміщуючи документи та матеріали, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці разом із іншою інформацією про компанію (див. Табл. 3 – “Веб-сайт”).

У разі відсутності власної веб-сторінки компанії така інформація розміщується на офіційному веб-сайті суб'єкта управління об'єктів державної власності (див. Табл. 3 – “Суб`єкт управління”).

Підприємство також публікує інформацію про використання державних коштів на єдиному веб-порталі про використання державних коштів відповідно до вимог Закону України “Про відкритість використання державних коштів” (https://spending.gov.ua/).

Господарський кодекс України (статті 73 та 90).

Наступна фінансова інформація підлягає обов'язковому оприлюдненню:

 • квартальна та річна фінансова звітність господарського товариства за останні три роки;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності господарського товариства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону;
 • відомості про договори, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”;
 • інформація про операції та зобов’язання господарського товариства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями.

Річна фінансова звітність господарського товариства може підлягати обов'язковому аудиту незалежним аудитором. Критерії віднесення господарських товариств до тих, чиї фінансові звіти підлягають обов'язковій перевірці незалежним аудитором, визначаються Кабінетом Міністрів України залежно від балансової вартості активів господарських товариств.

Відповідно до Господарського кодексу України господарське товариство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит є обов’язковим відповідно до закону або проводиться за рішенням наглядової ради такого господарського товариства (у разі його створення) чи суб’єкта управління, який здійснює функції з управління корпоративними правами держави в такому господарському товаристві до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Крім того, наступні документи регулюють фінансову звітність державних компаній в Україні:
 • Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
 • Наказ № 307 (02.28.2017) Міністерства фінансів України Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”
 • Для акціонерних товариств: Рішення № 2826 (03.12.2013) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, що також діє.

Державні компанії в Україні, як правило, проводять облік відповідно до МСБО (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку) та місцевими стандартами бухгалтерського обліку (загальні прийняті принципи бухгалтерського обліку). Місцеві ЗПБО в останні роки перебувають на переході до МСБО.

Відбір компаній

При відборі державних компаній було розглянуто:

 • 50 найбільших державних компаній були відібрані за показником “Загальна вартість активів”.
 • Частка держави становить більше 51%.
 • Інформація була зібрана на підставі фінансових результатів попередніх років.
 • Остаточні дані зібрані згідно статистики, наданої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та відповідно до Єдиного реєстру Фонду державного майна України.
 • Компанії представляють всі основні галузі економіки.

Дані для рейтингу фінансового здоров'я зібрані з наступних джерел:

 • Офіційні веб-сайти відібраних компаній.
 • Веб-сайти суб`єктів управління об'єктів державної власності.
 • Веб-портал про використання державних коштів.
 • Запити на публічну інформацію.

Визначення показників

Фінансова стабільність була розглянута за допомогою чотирьох основних критеріїв: ліквідність, рентабельність, леверидж, діяльність.

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності: Оборотні активи ÷ Поточні зобов'язання

Здатність компанії розраховуватися за поточними зобов’язаннями з допомогою оборотних активів, таких як готова продукція, виробничі запаси, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції та інші поточні активи. Оптимальним є значення показника біля 1. Чим вищий показник, тим надійніша компанія і навпаки. Однак, показник вище нормативного значення є ознакою неефективної структури активів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності активів: (Готівка + Ліквідні цінні папери + Дебіторська заборгованість) ÷ Поточні зобов'язання

Визначає здатність компанії розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями з допомогою власних грошових коштів та коштів на рахунках в банках, поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості за умови їх швидкого перетворення в грошові кошти. Оптимальне значення показника – 0.75.

Коефіцієнт готівки: Готівка ÷ Поточні зобов'язання

Визначає здатність компанії погасити короткострокові зобов’язання з допомогою наявної готівки та грошей на рахунках в банках.

Оптимальним є значення в рамках 0.2-0.5 залежно від наявних інших короткострокових активів.

Коефіцієнти рентабельності

ROA - Рентабельність активів: Чистий дохід ÷ Сукупні активи

Показник прибутковості компанії відносно її загальних активів. ROA надає уявлення про те, наскільки ефективно керівництво компанії використовує свої активи для отримання прибутку. Чим вищий показник, тим ефективніше використовуються активи компанії.

ROE - Дохід на акціонерний капітал: Чистий дохід ÷ Власний капітал

Вказує наскільки ефективно використовується власний капітал компанії. Більш високі коефіцієнти кращі, оскільки вони демонструють відносне збільшення чистого прибутку, що генерується на ту ж суму капіталу.

Оптимальне значення має бути більше ніж середня дохідність на ринку.

ROS - Рентабельність продажів: Чистий дохід ÷ Продажі

Вказує на обсяг чистого прибутку, який генерує кожна гривня продажів. Чим вищий показник, тим вища частка доходу компанії від її основної діяльності.

Коефіцієнти левериджу

Відношення загального боргу до загальної суми активів: Загальний борг ÷ Сукупні активи

Визначає загальну суму боргу відносно активів, тобто всі позичені кошти, які використовуються для фінансування компанії.

Оптимальним є значення в межах 50-80%. Проте, чим вище коефіцієнт, тим вище ступінь левериджу і, відповідно, фінансовий ризик.

Коефіцієнт боргу до EBITDA: Загальний борг / EBITDA

Показує за скільки років компанія здатна погасити свої зобов’язання при отримуваному прибутку.

Оптимальне значення – від 2 до 3.

Коефіцієнти активності

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу: Чисті продажі ÷ (Оборотні активи - Поточні зобов'язання)

Демонструє ефективність управління власним капіталом компанії. Вказує, скільки разів на рік компанія закінчує свій бізнес-цикл від виробництва до остаточного продажу своєї продукції.

Оптимальне значення залежить від галузі.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості: Чисті продажі ÷ Дебіторська заборгованість

Значення коефіцієнта демонструє кількість оборотів дебіторської заборгованості, тобто скільки разів дебітори погасили свої зобов'язання перед компанією.

Оптимальне значення залежить від галузі.

Перелік необхідних даних для базового набору фінансових показників

 • Сукупні активи
 • Оборотні активи
 • Готівка
 • Ліквідні цінні папери
 • Дебіторська заборгованість
 • Власний капітал
 • Чистий дохід
 • Загальний борг
 • Поточні зобов'язання
 • Продажі
 • Чисті продажі
 • EBITDA прибуток до вирахування відсотків і амортизації)

Розрахунок індивідуальних рейтингів

Для кожної компанії, року та показника розраховується їх рейтинг за шкалою від 0 до 10. 0 балів означає найгірший можливий вплив і 10 балів означає найкращий можливий вплив окремого показника на фінансову стабільність.

Перетворення індикатора в шкалу 0 – 10

1. якщо встановлено нижню межу, верхнє значення не встановлено, а більш високі значення є кращими (наприклад, ліквідність), трансформація повинна відповідати цим правилам:

 • нижня межа (нуль, наприклад) являє собою 0 балів, деяке досить велике значення (і всі значення вище), назвімо його М, представляє 10 балів
 • М розраховується з використанням розподілу всіх значень конкретного показника і конкретного року: як максимум всіх значень без екстремальних значень
 • значення між ними (назвімо його N) являє собою відповідний бал (назвімо його S) між 0 і 10: S = min (1, N / M) * 10
 • підрахунок, розрахований на вищевказаному етапі, потім повинен бути перетворений з використанням відповідної (зазвичай увігнутої) функції корисності: наприклад, якщо значення коефіцієнта 1, 2, 4, 6, 9, 14, 20 і 150, M = 20 (оскільки 150 очевидне значення). Але компанія з коефіцієнтом 5 повинна мати бал більше 2,5 (5/20 * 10), оскільки збільшення коефіцієнта, наприклад, від 10 до 11, має меншу корисність, ніж його збільшення з, наприклад, від 2 до 3. На основі значень коефіцієнта обчислюється відповідна база (назвімо її B) логарифмічного перетворення і всі поточні співвідношення потім логарифмічно перетворюються з використанням бази В. У нашому прикладі компанія з коефіцієнтом 5 отримає близько 5.3 бали.

2.якщо встановлена нижня межа, верхнє значення не встановлено, а нижчі значення є кращими (наприклад, борг), трансформація повинна слідувати правилу, подібному до 1:

 • нижня межа (нуль, наприклад) становить 10 балів, деякі досить великі значення (і всі значення вище) становлять 0 балів
 • функція трансформації також повинна бути увігнутою: наприклад, різниця між боргом 10% і 40% є значно більшою, ніж різниця між боргом у 310% та 340%.

3.якщо обидві межі не встановлені зі значеннями близько нуля (наприклад, прибутковість), трансформація повинна слідувати цьому правилу:

 • нульове значення становить 5 балів, деякі досить великі позитивні значення (і всі значення вище) становлять 10 балів, деякі досить великі негативні значення (і всі значення нижче) становлять 0 балів
 • знову слід використовувати увігнуту трансформацію, але для абсолютного значення показника замість його номінальної вартості: наприклад, якщо компанія A має рентабельність активів у 3% (позитивну чи негативну) та компанію B у 30% (тобто у 10 разів більше), оцінка компанії A повинна відхилятися від 5 більше 1/10 відхилення балу B.

4.Існує два показники, в яких необхідно застосувати певну трансформацію:

a) Коефіцієнт заборгованості до EBITDA: від'ємний показник EBITDA не обов'язково вказує на «погану» компанію; Більше того, цей показник оцінює значущість боргу, а не EBITDA. Таким чином, трансформація повинна слідувати двом правилам:

 • зменшення балів, оскільки заборгованість, поділена на абсолютне значення EBITDA, збільшується, тобто абсолютна величина боргу до EBITDA слідує правилу 2
 • від'ємний показник EBITDA гірший, ніж позитивний (ми розділили оцінку на 2, якщо EBITDA є негативним)

b)Коефіцієнт оборотності капіталу: функція корисності є неперервною, коли знаменник наближається до 0. Знаменник обчислюється як Оборотні активи (ОА), менше поточних зобов'язань (ПЗ). Припустимо, що ОА = ПЗ + 0,0001. Тоді ОА - ПЗ = 0,0001 і показник досягає крайнього позитивного значення (бал 10). Якщо змінити ПЗ на 0,0002, ОА - ПЗ = -0,0001, а індикатор досягає граничного негативного значення. Оскільки гранична зміна одного з значень не може призвести до істотної зміни балів, обидва випадки повинні розглядатися аналогічно. Отже, коефіцієнт оборотності капіталу слід розраховувати, застосовуючи принцип 1 до абсолютного значення коефіцієнта.

Використовуючи чотири вищезазначені принципи, всі показники можуть бути перетворені в оцінку від 0 до 10.

Застосування функції корисності

Очевидно, чи слід використовувати увігнуту або опуклу функцію корисності. Однак нам необхідно знайти ступінь увігнутості (або опуклості) функції корисності. Увігнутість (або опуклість) визначається другою похідною функції, тому другу похідну в кожній точці (тобто для кожної компанії) необхідно апроксимувати. Спочатку всі значення впорядковуються від найнижчого до найбільшого. Тоді ступінь увігнутості (або опуклості) визначається базою B логарифмічного перетворення. B обчислюється з наступного рівняння:

(B - 1) / LN(B) = ((AVERAGE - MIN)/(MAX - MIN))^(-3/2) якщо функція корисності є увігнутою,

(B - 1) / LN(B) = ((AVERAGE - MIN)/(MAX - MIN))^(3/2) якщо функція корисності опукла,

ДЕ LN(B) є природним логарифмом і AVERAGE, MIN та MAX середній, мінімальний та максимальний з усіх 50 значень вибраного показника в конкретному році.

Нарешті, рейтинг R (0 – 10) розраховується як:

R = 10 * logB (1 + (B – 1) * S / 10),

де S - оцінка від кроку 1.

Розрахунок загального рейтингу

Коли рейтинги розраховуються за всіма показниками та всіма роки, ми беремо до уваги останні чотири роки, щоб розрахувати кінцеву оцінку за кожним показником, використовуючи вагові 4 коефіцієнти за минулий рік, 3 за попередній рік, 2 за два роки раніше і 1 за три роки раніше. У нашому випадку, кінцева оцінка для кожного показника розраховується як (4 * [2017] + 3 * [2016 значення]) / 7. Нарешті, загальний індекс та суб-індекси можна легко розрахувати, помноживши бали окремих індикаторів на відповідні значення.

25 %Ліквідність8,33 %Коефіцієнт поточної ліквідності
8,33 %Коефіцієнт швидкої ліквідності активів
8,33 %Співвідношення грошової позиції
25 %Рентабельність10 %Рентабельність активів
5 %Дохід на акціонерний капітал
10 %Рентабельність продажів
30 %Леверидж15 %Відношення загального боргу до загальної суми активів
15 %Коефіцієнт боргу до EBITDA
20 %Діяльність10 %Коефіцієнт оборотного капіталу
10 %Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Портал створений та підтримується в рамках проекту «Сприяння прозорості та впровадження антикорупційних заходів у державних підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні» за фінансової підтримки Офіційної допомоги розвитку Словацької Республіки - SlovakAid, та в рамках проекту «Зміцнення демократичної стійкості ключових державних інституцій в Україні», який реалізується за фінансової підтримки Посольства США в Україні. Проект здійснюється словацькою неурядовою неприбутковою організацією INEKO та українським аналітичним центром МЦПД. Ні INEKO, ні МЦПД не відповідають за повну функціональність порталів, створених INEKO, МЦПД або третіми сторонами, або за точність даних, що відображаються на створених порталах.